Najnovšie príspevky

53.ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie – Galandove dni

V dňoch 23. a 24. novembra sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine konal 53. ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie – Galandove dni. Podujatie je vďaka širokému záberu prednášok a veľkej účasti odborníkov najväčším pediatrickým podujatím na Slovensku. Témy konferencie sa venovali mnohým oblastiam pediatrie, či už podľa pediatrických odborov ako je imunológia, gastroenterológia, neurológia, nefrológia, pneumológia a iné….

Spomienka na NOVEMBER 1989

Pri príležitosti 17. novembra, kedy si na Slovensku pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, vzdávame úctu všetkým, ktorí sa nebáli postaviť totalitnému režimu. Nezabúdajme na obete a zničené ľudské životy, ktoré režim po sebe zanechal.    Archívnymi snímkami si pripomíname účasť študentov a pedagógov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského na manifestáciách počas Novembra 1989,…