Najnovšie príspevky

14. Meniscus Cup 2024

V dňoch 26. a 27. apríla sa na futbalovom ihrusku pri internáte konal 14. ročník obľúbeného športového podujatia Meniscus Cup. Futbalového turnaja slovenských aj zahraničných študentov sa zúčastnilo 16 mužských a 8 ženských tímov.   

45. ročník ŠVOČ 2024

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa konal 45. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. V utorok 23. apríla študenti odprezentovali svoje poznatky a výsledky výskumov, na ktorých pracovali pod vedením školiteľov. Tento rok bolo prihlásených celkovo 40 študentských prác, ktoré boli rozdelené do teoretickej, predklinickej a klinickej sekcie a do kategórie nelekárskych študijných programov.    Kompletné výsledky: https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/PR/oznamy/2024/04/SVOC_vysledky_2024.pdf

Stavanie Letného stromu pred internátom JLF UK

V stredu 24. apríla naši študenti zostali verní dlhoročnej tradícii stavania Letného stromu pred budovou internátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Nechýbala dobrá nálada, hudba i tanec v ľudových krojoch hoc aj v nepriaznivom daždivom počasí. Tradíciu svojou prítomnosťou podporila aj dekanka fakulty, Andrea Čalkovská.