Najnovšie príspevky

XXII. ročník Martinských imunologických dní

MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE V dňoch 17. až 19. apríla sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine konal XXII. ročník Martinských imunologických dní. Hlavnými témami odborného podujatia boli alergia a astma, autoimunitné choroby, imunodeficiencie či aktuálne problémy v imunológii. Priestor vo vlastnej sekcii v rámci prednášok dostali aj mladí imunológovia. Do podujatia sa zaregistrovalo 450 odborníkov a ďalších 500 sa…

Začali sme 15. cyklus akreditovaného programu Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

Na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine sa aktuálne koná už 15. cyklus akreditovaného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (v termíne 20.3.2024 – 3.7.2024). Vo februári 2024 ukončilo 14. cyklus programu 35 sestier-mentorov, čím sa počet absolventov tohto programu zvýšil na celkových 222 sestier-mentorov vyškolených JLF UK. „Tlak na konkurencieschopnosť zdravotníckych…

Študenti JLF UK pomohli vyzbierať viac ako 12-tisíc eur pre pacientov s hemofíliou

V dňoch 21. až 23. marca 2024 sa študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zúčastnili dobročinnej verejnej zbierky na podporu pacientov s vrodenými krvácavými ochoreniami. Dokopy sa po celom Slovensku podarilo vyzbierať sumu 12 122,41 €. Výťažok z tejto zbierky bude použitý na rehabilitačné a vzdelávacie pobyty pre pacientov s vrodenými krvácavými poruchami.  Zbierka pre Slovenské…