Slávnostné promócie JLF UK – Martin 01.-02.07.2021

Vo dňoch 01. a 02.07.2021 prebehla slávnostná promócia študentov JLFUK-Martin

01. 07. 2021 (štvrtok) – promócie a absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom jazyku + zubné lekárstvo a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov v časovom členení: 

09.30 hod.- absolventi nelekárskych študijných programov – Mgr.

11.30 hod. – absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 1

13.30 hod. – absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 2

15.30 hod. – absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 3 + zubné lekárstvo


02. 07. 2021 (piatok) – promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov v časovom členení: 

09.30 hod. – absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ  (nácvik 08.30 hod.)

12.00 hod. – absolventi nelekárskych študijných programov – Bc. štúdium (nácvik 11.15 hod.)

 

Záznam z promócií si môžete pozrieť:

Foto,video: Uhrín, Hrabovský, Šulov