VII. ročník celoslovenského kongresu študentov zubného lekárstva

V dňoch 15. až 17. februára sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine konal VII. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Zúčastnili sa ho študenti z fakúlt z celého Slovenska – približne 160 účastníkov, veľké množstvo lekárov aj vystavovateľov. Podujatie má za cieľ priniesť študentom zaujímavé informácie. Tento rok bolo súčasťou programu 9 prednášok na rôzne témy, ako ortodoncia, chirurgia či konzervačné zubné lekárstvo, tiež praktické workshopy aj panelová diskusia. Budúci zubári sa mohli v rámci podujatia dozvedieť aj o aktuálnych trendoch z oblasti stomatológie.