43. študentská vedecká konferencia ŠVOČ

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa 27. apríla 2022 uskutočnil 43. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

 

foto,video: Šulov
Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin