44. Študentská vedecká konferencia

V stredu 26. apríla 2023 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte uskutočnil 44. ročník Študentskej vedeckej konferencie, v rámci ktorej študenti prezentovali výsledky svojich výskumov. Tohto roku bolo prihlásených 42 vedeckých prác.