53.ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie – Galandove dni

V dňoch 23. a 24. novembra sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine konal 53. ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie – Galandove dni. Podujatie je vďaka širokému záberu prednášok a veľkej účasti odborníkov najväčším pediatrickým podujatím na Slovensku. Témy konferencie sa venovali mnohým oblastiam pediatrie, či už podľa pediatrických odborov ako je imunológia, gastroenterológia, neurológia, nefrológia, pneumológia a iné. Rozoberali sa aj témy očkovania či screeningu v pediatrii. Kongres sa konal pri príležitosti 80. výročia vzniku detského oddelenia v Martine. Galandove dni mali už tradične aj samostatnú sekciu prednášok zameraných na pediatrické ošetrovateľstvo, ktoré boli určené pre sestry v pediatrii.