6. Martinský beh medikov

Charitatívno-športové podujatie organizované študentmi Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine je za nami a my vám ponúkame možnosť zakúsiť troška z atmosféry a inšpirovať vás pre budúci rok.

Viac informácií nájdete tu:

Výsledky súťaže tu:

Úvodné foto: https://www.facebook.com/martinsky.beh.medikov/
Autor videa: ©Milan Šulov