Buďte pripravení, nie prekvapení!

V dňoch 6.6.2023 a 9.6.2023  sa uskutočnil 2. ročník z cyklu workshopov pripravovaných sestrami mentormi UNM pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na JLF UK pod heslom „Buďte pripravení, nie prekvapení.“ 

V priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v učebni určenej pre výučbu klinických tém a ošetrovateľských techník si študenti 2. ročníka aktívne vyskúšali svoje komunikačné zručnosti a využitie deeskalačných techník v komunikácii s agresívnym pacientom, následne sa zamerali na nácvik fixácie pacienta na posteli. Zaujímavou témou pre študentov bola aj ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so špecifickými invazívnymi vstupmi PICC a PORT, s ktorými sa mnohí stretli po prvýkrát.

 

text, foto, video: Marčeková, Šulov