Deň otvorených dverí 2022 v rámci Týždňa vedy a techniky na JLF UK

V piatok 25. novembra 2022 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa organizoval v rámci Týždňa vedy a techniky. 

 

foto, video: Šulov