Do práce na bicykli – odovzdanie diplomu a slávnostnej torty

Do práce na bicykli – odovzdanie diplomu a slávnostnej torty

Mesto Martin sa v celoslovenskej súťaži s názvom „Do práce na bicykli“ umiestnilo na 1. mieste.  Výraznou mierou k tomu prispela aj naša Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, ktorá sa v celkovom poradí umiestnila na 3. mieste v kategórii zamestnávateľov.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Vyzýva samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste a motivuje zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Zároveň chce motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

V roku 2021 sa súťaže zúčastnilo 11 358 súťažiacich z 3 448 tímov. Spolu najazdilo 1 715 386 km počas 232 708 jázd a vďaka tomu nevyprodukovalo 513 ton CO2.

Zamestnancom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa prišiel osobne poďakovať aj primátor mesta prof. MUDr. Ján Danko. Diplom a sladkú tortu od neho prevzala dekanka fakulty prof. MUDr. Andrea Čalkovská.

 

 

 

autor foto, video: AKAS
hudba: Benjamin Tissot (also known as Bensound)