Edukačné aktivity študentov ošetrovateľstva JLF UK

Študenti 2. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo na JLF UK zorganizovali v zimnom semestri akademického roka 2023-24, v rámci predmetu Primárna ošetrovateľská starostlivosť, edukačné aktivity vo vybraných školských a komunitných zariadeniach po celom Slovensku.

Na základných a stredných školách sa zamerali na témy ako prvá pomoc, správna životospráva – prevencia obezity, pohybová aktivita – rovnováha aktivity a odpočinku, správne držanie tela, dentálna hygiena, prevencia rakoviny prsníka, antikoncepcia a neplánované tehotenstvo, nežiaduce účinky návykových látok. Nácvik zručností pri vybraných témach si žiaci mohli vyskúšať na modeloch z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a Centra podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK.

So vzdelávacím projektom navštívili – ZŠ Jozefa Krónera Martin, ZŠ Dražkovce, ZŠ Košťany nad Turcom, ZŠ s MŠ Žilina – Závodie, ZŠ s MŠ Dlhé Pole, ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec a Strednú zdravotnícku školu Prešov.

Pri práci so seniormi sa zameriavali sa na dychovú gymnastiku, pohybovú aktivitu, životosprávu seniorov a prevenciu komplikácií u diabetikov. Edukačné aktivity zorganizovali v zariadeniach ZpS Benetrix, n.o. a Centrum sociálnych služieb, Martin – Podháj.

Edukácie boli supervidované z hľadiska obsahu i formy, vyučujúcou zodpovednou za predmet, Mgr. Radkou Kurucovou, PhD.  

Na základe týchto skúseností nadviazali niektorí študenti s vybranými zariadeniami aj ďalšiu spoluprácu v zmysle dobrovoľníckych voľnočasových aktivít, čím si posilňujú svoje vedomosti a zručnosti v realizácii edukačných intervencií a programov, najmä preventívneho charakteru. Pozitívne ohlasy na realizované edukačné aktivity od vedenia daných zariadení, zo strany žiakov, študentov či seniorov, ako aj samotných edukátorov, študentov ošetrovateľstva JLFUK, nás utvrdzujú v rozhodnutí naďalej pokračovať v takýchto aktivitách v rámci vzdelávacieho procesu v tomto predmete.