JLFUK má ďalších 16 absolventov Kurzu medicínskeho vzdelávania

V dňoch 12. a 13. februára 2024 sa uskutočnil ďalší ročník Kurzu medicínskeho vzdelávania v priestoroch Centra podpory medicínskeho vzdelávania, Edukačného centra a Ústavu ošetrovateľstva. Hlavným cieľom tohto kurzu bolo oboznámiť účastníkov, predovšetkým doktorandov a mladých pedagógov fakulty, s aktuálnymi trendmi v oblasti medicínskeho vzdelávania.

Účastníci mali možnosť aktívne sa zúčastniť praktických častí a osobne vyskúšať rôzne formy výučby, ako napríklad simulácie, práca s virtuálnymi pacientmi, prednášanie a tímové vzdelávanie. Okrem toho boli oboznámení s metódami hodnotenia, vrátane OSCE (objektívne štruktúrované klinické hodnotenie).

Významným hosťom tohto podujatia bol prof. Ján Hanáček, ktorý venoval väčšinu svojej profesionálnej kariéry rozvoju medicínskeho vzdelávania na fakulte. K účasti na programe sa prihlásili aj hostia z Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK v Bratislave – MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. a doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD., ktorí sa špecializujú najmä na oblasti cieľov vzdelávania a vzdelávania založeného na tímovej spolupráci (Team-Based Learning).

Touto cestou ďakujeme všetkým prezentujúcim a organizátorom za ochotu a čas, ktorý venovali príprave a realizácii kurzu. Aj na základe prvých ohlasov 16 absolventov kurzu sme presvedčení, že takéto podujatia majú svoje miesto v príprave budúcich pedagógov a tešíme sa na organizáciu budúceho ročníka, resp. iných podujatí so zameraním na medicínske vzdelávanie.