8. ročník Medgames 2023

V dňoch 13-14. októbra 2023 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov medicíny a ošetrovateľstva MedGames 2023. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 97 študentov, 19 tímov bolo v kategórii všeobecné lekárstvo a 20 tímov vytvorili študenti ošetrovateľstva.

Pred samotnou súťažou sa mohli súťažiaci zúčastniť praktických workshopov, kde si vyskúšali prácu s medicínskymi prístrojmi a ošetrovateľské techniky, ktoré korešpondovali so súťažnými úlohami.