Ministerka zdravotníctva navštívila Biobanku

MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA SR ZUZANA DOLINKOVÁ NAVŠTÍVILA V STREDU 20. MARCA BIOBANKU PRE ZRIEDKAVÉ A NÁDOROVÉ OCHORENIA.


Počas pracovnej návštevy si pozrela priestory a stretla sa vedením Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Biobanka by mala byť skolaudovaná približne o mesiac. „Teším sa, že projekt za viac ako 18 miliónov eur, ktoré sme čerpali z európskych zdrojov, je dnes krátko pred skolaudovaním. Čo sa týka ďalšej udržateľnosti projektu, budeme mať k tomu stretnutia. Potrebujem vedieť, koľko by to stálo peňazí, koľko ľudí je potrebných na udržanie celej takejto inštitúcie, ktorá dnes funguje pod Jesseniovou lekárskou fakultou,“ povedala po prehliadke Biobanky šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Vyzdvihla projekt, ktorý je podľa nej unikátny nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Jej slová potvrdila aj dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. „Pani ministerku sme pozvali aj preto, aby Biobanku videla, pretože ministerstvo zdravotníctva je jedným z partnerov tohto projektu. Úlohou ministerstva zdravotníctva je nastavenie legislatívy pre biobankovanie na Slovensku,“ priblížila dekanka fakulty.

Náklady spojené s prevádzkou Biobanky sú podľa riaditeľky doc. RNDr. Zuzany Dankovej, PhD. zhruba na úrovni 1,8 milióna eur ročne. „A to iba v prípade fyzického uchovávania vzoriek. Ak by sa zvolila moderná dátová digitalizácia a generovanie veľkoobjemných dát, je potrebné sumu zvýšiť. Náklady na prevádzku financuje Jesseniova lekárska fakulta,“ upozornila Z. Danková.

Ministerka Zuzana Dolinková po stretnutí informovala, že k otázke ďalšieho financovania projektu budú potrebné ešte ďalšie stretnutia. „Snažím sa s každým sadnúť za rokovací stôl a hľadať možnosti, aby dobré veci, ktoré na Slovensku máme, fungovali. Veda, výskum a inovácie sú kľúčové a je nutné, aby sme ich posúvali dopredu,“ uzavrela Zuzana Dolinková.

https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/jesseniova-lekarska-fakulta-uk/article/ministerka-zdravotnictva-navstivila-biobanku/