Spoločné rokovanie s vedením UNM

V stredu 20. marca 2024 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin. Dekanka Andrea Čalkovská a riaditeľ Peter Durný v úvode vyjadrili, že si vážia dobré vzájomné vzťahy a majú záujem ich aj naďalej upevňovať.

Riaditeľ UNM informoval o aktuálnom stave príprav výstavby novej nemocnice, na čo nadviazala diskusia o možných dopadoch primárneho dopravného napojenia k novej nemocnici, ktoré má viesť stredom fakultného kampusu. K tejto problematike je plánované stretnutie za účasti vedenia Univerzity Komenského, JLF UK, UNM a mesta Martin.

Okrem toho sa rokovalo sa aj o týchto témach:

  • ďalšie vzdelávanie pre inštrumentárky
  • vzdelávanie v laboratórnych diagnostických metódach
  • praktická výučba v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii pod vedením sestier-mentoriek
  • odmeňovania lektorov za špecializačné štúdium
  • vybavenie kliník
  • financií za vzdelávanie študentov na klinických pracoviskách UNM
  • možností poskytovania obedov pre študentov v UNM počas klinickej výučby
  • aktuálneho stavu stojísk na bicykle, šatní a spoločenskej miestnosti pre študentov (chillout zóna)
  • a ďalšie

Členovia vedení považujú spoločné rozhovory a hľadanie riešení za kľúčové pre pokračovanie úspešnej spolupráce medzi fakultou a nemocnicou.