MedGames Junior 2024

MedGames Junior 2024

2. ročník súťaže pre študentov 1-3.ročníka všeobecného a zubného lekárstva, ktorej hlavným cieľom je nadobudnúť nové praktické a teoretické vedomosti, zabaviť sa a vyskúšať si aj simulované situácie a prácu v tíme. Tento rok sa podujatie konalo počas dvoch dní, v piatok 15. marca boli pre súťažné tímy pripravené praktické workshopy, ktoré ich mohli lepšie pripraviť na súťažné úlohy. Prvá ich čakala už v piatok večer – simulované hromadné nešťastie. V sobotu 16. marca čakali súťažiacich rozmanité úlohy, ktoré pripravili zástupcovia ústavov fakulty a kliník Univerzitnej nemocnice Martin, ktorí sa zároveň zhostili aj úloh rozhodcov. 

Víťazné tímy MedGames Junior 2024:

1. Tím Včelári ( Laura Fedorková, Michal Vyparina, Jakub Šagát)

2. Tím Trichrom (Marek Laheye, Michaela Matušovová, Martin Matúšik)

3. Tím 5T (Diana Urbanová, Petra Sumková, Martin Žilinka).