Pozvánka na výstavu 50 rokov vodáctva v Turci

Pozývame vás na výstavu fotografií TJ Slávia Medik a Vodáckeho klubu Lodenica Štrky s názvom 50 rokov vodáctva v Turci, ktorá je voľne prístupná v priestoroch galérie Divadelného dvora (Téčko).

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má na rozvoji vodáctva v Turci svoj podiel prostredníctvom dlhoročného odborného asistenta Mgr. Ljubomíra Gottwalda.

Vodácky oddiel TJ Slávia Medik v rámci fakulty fungoval pod jeho vedením, čo na výstave zachytáva aj prvá séria fotografií z toho obdobia.

 

zdroj textu: JLF UK