Seminár o zabezpečovaní kvality a 8. Valné zhromaždenie Študenskej rady vysokých škôl.

Nová Dubnica, Seminár o zabezpečovaní kvality, 4.-5. október 2023,
8. Valné zhromaždenie ŠRVŠ, 5.-8. október 2023

V dňoch 4. až 8.10.2023 sa v Novej Dubnici konal Seminár o zabezpečovaní kvality a ôsme Valné zhromaždenie
Študenskej rady vysokých škôl.
Seminár o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa venoval predovšetkým zapojeniu študentov do
všetkých úrovní akreditácie, aplikáciou ESG štandardov, aj diskusii s predsedom výkonnej rady SAAVŠ (Slovenskej
akreditačnej agentúry) prof. Ing. Robertom Redhammerom, CSc.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ reagovalo na aktuálne problémy vysokého školstva, akými sú ovplyvňovanie študentstva a
netransparentnosť Správnych rád, riziká spojené s využívaním generatívnej umelej inteligencie, aj plagiátorstvo.
Študentská rada vysokých škôl žiada nadchádzajúcu vládu, aby nadviazala na prácu úradníckej vlády a určila si problém
odlivu mozgov, ako jednu zo svojich hlavných priorít. Pozvanie na diskusiu prial prezident Slovenskej rektorskej
konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a podpredseda Rady vysokých škôl Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Súčasťou Valného zhromaždenia bola voľba na tri uvoľnené posty:
1. podpredsedu pre akademické záležitosti,
2. koordinátora pre Erasmus+ a
3. člena Právnej komisie ŠRVŠ.
Za podpredsedníčku pre akademické záležitosti bola zvolená Paulína Miklová (BISLA), na post koordinátorky pre
Erasmus+ bola zvolená Viktória Adamkovičová (TUKE) a na pozíciu člena Právnej komisie bol zvolený náš delegát Patrik Prístupný.
Celé uznesenie VZ: https://srvs.eu/2023/10/08/uznesenia-valneho-zhromazdenia-srvs-7/