Slávnostná svätá omša – Veni Sancte

Centrum univerzitnej pastorácie v Martine (CUP) dňa 19.10.2022, ako každoročne na začiatku akademického roka, organizovalo slávnostnú svätú omšu Veni Sancte. 

V Aula Magna sa zišlo množstvo študentov JLFUK, aby spoločne so žilinským otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom prosili o dary Ducha Svätého do tohtoročného štúdia. Pozvanie prijala aj pani dekanka, mnohí vyučujúci, kňazi z okolia a prišlo aj veľa priaznivcov CUPka. Otec biskup nás povzbudil, aby naša viera bola pretavená do služby v našom povolaní zdravotníkov. Okrem krásneho zboru, predstavenia činnosti CUPka cez fotografie, nechýbalo ani agapé pripravené študentmi.

 

,, Som veľmi povzbudená z takého veľkého počtu študentov, ktorí prišli. Je to pre mňa uistenie, že všetky aktivity, ktoré pre študentov počas roka robíme, majú zmysel a pomáhajú im v duchovnom a osobnostnom rozvoji. A snáď aj vďaka CUPku raz budeme dobrí zdravotníci nielen po profesionálnej, ale aj po ľudskej, stránke. Takisto ďakujem aj pani dekanke a našim vyučujúcim, ktorí prišli medzi nás a my sme mohli cítiť ich podporu a záujem. Atmosféra bola krásna a slávnostná, verím, že sa tam každý cítil dobre, “ zhodnotila túto akciu koordinátorka CUPka Ivana Wallenfelsová.