Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov JLF UK v Martine

Dňa 15.10.2021 prebehla v priestoroch auly Magny slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov JLF UK v Martine. Študentom gratulujeme a prajeme im úspešné zvládnutie celého štúdia.

 

foto: Peter Uhrín
Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin