Slávnostné odhalenie busty Jána Jessenia

V stredu 16. novembra 2022 sme verejnosti slávnostne predstavili bustu Jána Jessenia. Dielo Viliama Lovišku venované uplynulému 400. výročiu úmrtia Jána Jessenia a 30. výročiu pomenovania našej lekárskej fakulty. Sme radi, že sa tejto významnej udalosti zúčastnili hostia, medzi ktorými nechýbal aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. 

foto:Uhrín, Šulov