Stavanie mája – Letný strom

Dňa 3. mája 2023 naši študenti 6. ročníka organizovali každoročnú tradíciu – stavanie mája, ktorý nazvali Letný strom. Táto aktivita je prepojená s mnohými ďalšími tradíciami internátneho života a naši študenti ju obohatili tým, že sa ukázali v ľudových krojoch a hrali živú hudbu. Končiaci študenti do tejto akcie vložili svoje srdcia a duše, aby sa takto rozlúčili s celou komunitou a aby povzbudili ďalších študentov, aby sa nevzdávali a pokračovali v „dlhej“ ceste, ktorá sa môže zdať nekonečná.

Prajeme im zdar na posledných skúškach a veľa úspechov po štúdiu na JLF UK. Ďakujeme