Tréning drenáže hrudníka

V Centre podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK sa konal dvojdňový workshop určený pre mladých chirurgov, pneumológov a anestéziológov. Vzdelávací program pripravila Klinika hrudníkovej chirurgie pod vedením docenta Antona Dziana.

V úvodnej časti odzneli teoretické prednášky na témy: anatómia hrudníka, indikácie punkcie a drenáže hrudníka, zobrazovacie metódy, postup punkcie a drenáže hrudníka, inštrumenty, typy drénov, starostlivosť o hrudný drén, talkáž, extrakcia hrudného drénu, komplikácie a ich riešenia. Potom nasledovala praktická časť zameraná na nácvik drenáže hrudníka.