VEĽTRH SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 17.09.2021

VEĽTRH SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA sa uskutočnil 17.09.2021

Jeho cieľom bolo osloviť študentov medicíny, zubného lekárstva,  ošetrovateľstva a ďalších zdravotníckych odborov a priblížiť im podmienky, za akých sa môžu uplatniť na slovenskom pracovnom trhu. Veľtrh ukázal študentom a absolventom, že sa na Slovensku oplatí pracovať a žiť. Okrem vystavovateľov z celého Slovenska, ktorí sa snažili zaujať študentov, boli pripravené aj workshopy. Praktická výučba sa počas pandémie zredukovala, preto si študenti mohli na začiatku semestra zopakovať zručnosti alebo získať nové.  Súčasťou Veľtrhu slovenského zdravotníctva bola aj veľká diskusia s predstaviteľmi zdravotníckych zariadení, Ministerstva zdravotníctva SR, Odboru zdravotníctva ŽSK a študentmi. Diskusiu moderovala Veronika Cifrová Ostrihoňová  v priestoroch prednáškových miestností JLF UK na ul. L. Novomeského v Martine.

 

 

 

 

foto a video: AKAS