Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK

Dňa 19. mája 2022 sa uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, o ktorú sa uchádzali dvaja kandidáti Andrea Čalkovská a Branislav Kolarovszki.

JLF UK bude aj v druhom funkčnom období od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 viesť prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., súčasná dekanka.

foto:©Peter Uhrín