Výročná členská schôdza ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine

Dňa 12.5.2022 sa konala výročná členská schôdza ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine

Autor foto: Peter Uhrín
Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin