Významní rečníci z JLF UK na XXIII. Celoruskej konferencii s medzinárodnou účasťou „Podpora života v kritických podmienkach“,

V dňoch 12.-13.11.2021 sa uskutočnila XXIII. Celoruská konferencia s medzinárodnou účasťou „Podpora života v kritických podmienkach“ pre zlé pandemické podmienky sa uskutočnila v obmedzenom režime aj online, na tejto významnej konferencii sa zúčastnili ako rečníci pani prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. a pán prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Celoruská konferencia s medzinárodnou účasťou „Podpora života v kritických podmienkach“ sa koná už viac ako 20 rokov a je významným podujatím vo svete anestéziológie-resuscitácie. Na podujatí sa každoročne zúčastňuje 800-1000 účastníkov z Ruskej federácie a zahraničných krajín, zúčastňujú sa na ňom vedúci predstavitelia kľúčových oblastí anestéziológie-resuscitácie.

Témy konferencie

akútne respiračné zlyhanie. ventilátor, extrapulmonárne okysličovanie; akútne hemodynamické poruchy, pomocný krvný obeh; štrukturálne a funkčné zmeny v centrálnom nervovom systéme v kritických podmienkach; infekčné komplikácie pri resuscitácii. Sepsa; mimotelové metódy detoxikácie pri resuscitácii; problém hemostázy pri anestéziológii-resuscitácii; mechanizmy rozvoja kritických štátov; trauma, strata krvi, šok; anesteziológia-resuscitácia v špecializovaných oblastiach (pediatria, pôrodníctvo-gynekológia, kardiovaskulárna chirurgia, neurochirurgia atď.); experimentálne štúdie v anestéziológii-resuscitácii; genetické a molekulárne mechanizmy kritických stavov; vzdelávacie technológie v anestéziológii-resuscitácii; včasná rehabilitácia v resuscitácii.

Zdroj:
Domov - Podpora života v kritických podmienkach (criticalconf.ru)
Autor foto: Šulov