XXIX. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Dňa  18. ‑ 20. 05. 2023 sa uskutočnil XXIX. ročník Slovensko–českej konferencie o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou.

Odborný program tohto prestížneho, tradičného podujatia bol koncipovaný s dôrazom na najnovšie poznatky o hemostáze a trombóze, v širších súvislostiach a v medzinárodnom kontexte. Tento svojou účasťou podporili viaceré, celosvetovo významné, osobnosti v odbore hematológie. Pri príprave odborného programu sa rovnaký dôraz kládol aj na aspekt využívania nových poznatkov v reálnych podmienkach slovenského zdravotníctva. Pre vytvorenie vyváženého odborného rámca bol samozrejme dôležitý akcent na praktické skúsenosti, kazuistiky, s dostatočným priestorom na efektívnu diskusiu v rámci programu i pri stretnutiach v kuloároch.

Ako kultúrny program konferencie vystúpil folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša, ktorého záznam čoskoro predstavíme.

Autor foto a video: M.Š.