11. Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl

Piešťany, 11. Valné zhromaždenie ŠRVŠ, 2. – 5. máj 2024
V dňoch 2. až 5.5.2024 sa v Piešťanoch uskutočnilo jedenáste Valné zhromaždenie Študenskej rady vysokých škôl, na
ktorom sa delegáti venovali viacerým oblastiam:
• výročnej správe ŠRVŠ za rok 2023
• študentskej samospráve a manuálu študentskej samosprávy
• oblasti e-športu
• ochrane oznamovateľov na akademickej pôde
• simulovaným voľbám do Európskeho parlamentu
• zabezpečovaniu kvality
Pozvanie na diskusiu prijali štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Mgr.
Róbert Zsembera, prezident Slovenskej rektorskej konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a predseda Rady
vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala, PhD., s ktorými sme diskutovali o aktuálnych témach vo vysokoškolskom prostredí.
Na zasadnutie Valného zhromaždenia bola pozvaná advokátka Mgr. Marianna Leontiev, ktorá sa zameriava na ochranu
oznamovateľov, zakladateľ startupu INEDUCO Ivan Fratrič, členovia zboru poradcov ŠRVŠ Ing. Anton Cvik k predstaveniu
Slovenskej asociácie univerzitného e-športu a Mgr. Danyil Tsybulko k predstaveniu Manuálu zahraničných študentov a
študentiek.
Počas valného zhromaždenia prebiehali aj doplňujúce voľby do Predsedníctva ŠRVŠ a na pozíciu podpredsedu pre
vnútorné záležitosti bol zvolený náš delegát Patrik Prístupný (UK). Na pozíciu koordinátora pre Erasmus+ bol zvolený Vendelín
Michal Hozzánk (UK).
Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ sú dostupné na tomto odkaze:

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ