Medzinárodný deň sestier – Sestra UNM 2023 a Biele srdce

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelila Univerzitná nemocnica Martin ocenenia „Sestra UNM za rok 2023“. Za nadštandardné pracovné nasadenie a za profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov si cenu z rúk vedenia UNM prevzali:

 

Oľga Hanzelová – Klinika detí a dorastu

Brigita Andrášiková – Chirurgická klinika

Mgr. Gabriela Harceková – Urologická klinika

Alena Šimková – Ortopedická klinika

PhDr. Eva Ferencová – Klinika pneumológie a ftizeológie

 

Súčasťou programu Slávnostnej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier bolo aj odovzdávanie ceny Biele srdce, ktoré Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine udelila 5 zdravotníčkam:

 

Mgr. Zuzana Grobarčíková – hlavná sestra v zariadení Senior Vrútky

Mgr. Eva Hromková – vedúca sestra Domu sv. Martina

Bc. Ľubica Jesenská – Onkologické oddelenie UNM

Marta Závodská – vedúca sestra akútneho oddelenia Psychiatrickej liečebne Sučany

Bc. Katarína Šípková – Klinika hematológie a transfúziológie UNM