Energia pre život – program pre gymnazistov

Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine pripravili pre stredoškolákov interaktívny vzdelávací program pod názovom „ENERGIA PRE ŽIVOT“. Študenti troch gymnázií sa mohli atraktívnou formou dozvedieť zaujímavé informácie o zdravom životom štýle, životospráve, o fungovaní organizmu, poruchách stravovania a výživy, aj o ich riešení pomocou súčasnej medicíny. Súčasťou programu boli okrem prednášok aj rôzne ankety, kvízy, rozhovory so zaujímavými hosťami.