Workshop pre študentov ošetrovateľstva

V priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK sa konal 3. ročník workshopov „Buďte pripravení, nie prekvapení“. Podujatie pre študentov ošetrovateľstva pripravili mentori UNM. Sestry-mentorky pútavo a interaktívne demonštrovali špecifické postupy ošetrovateľskej starostlivosti pri jednotlivých témach a aktívne viedli študentov k ich nácviku či opakovanému tréningu. 

Témy pre 2. ročník boli:

  • Ošetrovateľská starostlivosti o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT
    (manipulácia s PICC-om, PORT-om, preväz a ošetrenie PICC-u, POTR-u, ošetrovateľské intervencie u pacienta so zavedeným PICC-om, PORT-om)
  • špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti  o neurochirurgického pacienta s EVD
    manipulácia s externou ventrikulárnou drenážou, ošetrovateľské intervencie u pacienta s externou ventrikulárnou drenážou