4. Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl

V dňoch 6. až 9. októbra 2022 sa v Banskej Bystrici konalo štvrté Valné zhromaždenie (VZ) Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVS), na ktorom našu fakultu reprezentoval delegát Patrik Prístupný.

Hlavnou náplňou VZ boli voľby nového predsedníctva ŠRVŠ, no nezabudlo sa ani na aktuálne témy slovenského vysokého školstva – sexuálne obťažovanie, kupovanie záverečných prác či v dnešnej dobe už prežitá zvyklosť zabezpečovania občerstvenia na štátniciach študentami.

Predsedníčkou nového predsedníctva, ako aj celej ŠRVŠ, sa stala Zuzana Hozlárová – študentka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Veľká pozornosť bola venovaná aj vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), podľa ktorého by vysoké školy v prípade nesplnenia podmienok zo strany vlády od 17. novembra 2022 mali prestať plniť svoje poslanie a úplne prerušiť výučbu.

ŠRVŠ vyjadruje podporu SRK a vyzýva vysoké školy, aby naďalej trvali na splnení všetkých troch požiadaviek vyslovených SRK.

Celé uznesenie VZ nájdete >> TU <<

Vyjadrenie podpory k vyhláseniu SRK nájdete >> TU <<

Vyhlásenie SRK aj s požiadavkami si môžete prečítať >> TU <<

Foto, text: Prístupný Patrik