Robotická chirurgia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

V stredu 5. októbra 2022 bol na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine verejnosti predstavený robotický systém Da Vinci, s ktorým sa budú učiť pracovať operatéri z Univerzitnej nemocnice Martin v priestoroch Martinského centra pre biomedicínu.

Robotický systému Da Vinci je chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu, ktorý pacienta operuje kopírovaním pohybov operatéra prostredníctvom ovládacej konzoly. Jesseniova lekárska fakulta sa tak stala jedinou lekárskou fakultou v Európe, ktorá takýmto prístrojom disponuje.

Text: Miloš Hrabovský
Foto: Peter Uhrín