360° fotografie JLF UK a jej okolia

Prostredníctvom Google Street máp sa môžu študenti dozvedieť o meste Martin a JLF UK viac, pozrite si najnovšie 360° fotografie.
Pri problémoch so zobrazením fotiek použite obnovenie stránky a prehliadač chrome.

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)https://goo.gl/maps/RKqiL5A9GF72VGbq6

Slovenská národná knižnica, v pozadí vysokoškolský internát JLF UK

Pohľad na mesto Martin z hodín na Štefánikovom ústave

Edukačné centrum (BioMed)

Aula Magna s dekanátom JLF UK a teoretické ústavy prof. Mézeša

Pohľad na Štefánikov ústav

Pohľad na Vysokoškolský internát, jedáleň JLF UK, Akademické informačné centrum, Posluchárne aula A a B

Futbalové ihrisko s tenisovými kurtami JLF UK

 

 

Uvedené fotografie, ale aj ďalšie si môžete pre svoje prednášky, ilustrácie o JLF UK,  stiahnúť tu:

Fotografie

foto: AKAS ©2021