45. ročník ŠVOČ 2024

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa konal 45. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. V utorok 23. apríla študenti odprezentovali svoje poznatky a výsledky výskumov, na ktorých pracovali pod vedením školiteľov. Tento rok bolo prihlásených celkovo 40 študentských prác, ktoré boli rozdelené do teoretickej, predklinickej a klinickej sekcie a do kategórie nelekárskych študijných programov. 

 

Kompletné výsledky:

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/PR/oznamy/2024/04/SVOC_vysledky_2024.pdf