Stavanie Letného stromu pred internátom JLF UK

V stredu 24. apríla naši študenti zostali verní dlhoročnej tradícii stavania Letného stromu pred budovou internátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Nechýbala dobrá nálada, hudba i tanec v ľudových krojoch hoc aj v nepriaznivom daždivom počasí. Tradíciu svojou prítomnosťou podporila aj dekanka fakulty, Andrea Čalkovská.