6. Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl

V dňoch 8. až 12. februára 2023 sa v Bratislave konalo šieste Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl, na ktorom našu fakultu reprezentoval delegát Patrik Prístupný.

V priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa konalo verejné vypočutie kandidátov na členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. Na tento post sa prihlásili štyria uchádzači, z ktorých bola za členku Výkonnej rady napokon zvolená MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA, odborníčka v oblasti kardiológie a elektrokardiografie z Medzinárodného laserového centra v Bratislave.

Zároveň bolo prijaté aj tlačové vyhlásenie, na základe ktorého sa Študentská rada vysokých škôl SR stavia proti navrhovanému opatreniu zákazu nedeľného predaja na Slovensku. Podľa aktuálnych informácií veľká časť študentov pracuje na čiastočný úväzok v maloobchode. Zatvorenie predajní by malo negatívny vplyv na ich príjem, ktorým si prispievajú na štúdium a s ním spojených výdavkov.

Na šieste Valné zhromaždenie prijali pozvanie na diskusiu aj viacerí významní predstavitelia školstva na Slovensku. Predovšetkým minister školstva Mgr. Ján Horecký, riaditeľ sekcie vysokých škôl JUDr. Marcel Vysocký, PhD., predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a analytik Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu na Ministerstve zdravotníctva Mgr. Ľubomír Šottník, PhD.

Mimo iného sa uskutočnila aj zaujímavá prednáška od iniciatívy Klíma Ťa potrebuje.Pozvanie školiť delegátov v oblasti advokovania priali členovia Slovenskej asociácie študentov medicíny.

Celé uznesenie Valného zhromaždenia si môžete prečítať TU

Tlačovú správu k zákazu nedeľného predaja si môžete prečítať TU