Endoskopický workshop

V simulačnom centre Jesseniovej lekárskej fakulty sa 16. februára v spolupráci Internej kliniky – gastroenterologickej JLF UK a UNM a Sekcie mladých gastroenterológov pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti uskutočnil endoskopický workshop.

Účastníci, lekári v atestačnej príprave v odbore gastroenterológovia mali možnosť na dvoch endoskopických vežiach trénovať základné techniky diagnostickej kolonoskopie a tiež techniky terapeutickej endoskopie – submukózna injekcia, klipovanie, polypektómia a endoskopická mukozálna resekcia.

foto: Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK