V profesionálnej príprave sestier sme JEDEN TÍM

V profesionálnej príprave sestier sme JEDEN TÍM

V piatok 10. februára 2023 sa v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK konalo spoločné stretnutie sestier-mentorov UNM a pedagógov ÚOSE JLF UK, organizované Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine (ÚOSE JLF UK) v spolupráci s koordinátorom mentorov Univerzitnej nemocnice Martin.

Stretnutie bolo koncipované ako neformálne posedenie a zároveň poďakovanie všetkým sestrám-mentorom UNM a pedagógom ÚOSE JLF UK, ktorí sa spoločne podieľajú na výchove a vzdelávaní budúcich sestier pre klinickú ošetrovateľskú prax v našom regióne.

Vysoká účasť 75 sestier-mentorov zo strany UNM deklarovala význam takýchto stretnutí, preto veríme, že sme ním odštartovali sériu pravidelných aktivít pod názvom V profesionálnej príprave sestier sme JEDEN TÍM, na ktorých bude priestor menej formálnym spôsobom prediskutovať aktuálne otázky mentorstva študentov ošetrovateľstva JLF UK, či venovať sa rôznym nápadom, inováciám a víziám do budúcnosti.

 

 

Za organizačný tím

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK

a Mgr. Lukáš Blahút, koordinátor mentorov UNM

 

foto:Uhrín Peter
text:Mgr. Martina Lepiešová, PhD.