IV. Martinská 3D live surgery – oftalmologická konferencia

Dňa 3. 6. 2022 sa v priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočnila IV. videokonferencia oftalmologických operácii, ktorá bola z priestorov Univerzitnej nemocnice Martin vysielaná naživo v 3D.

foto: Peter Uhrín, Milan Šulov

 

Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin