Martinský fonendoskop 2024

V dňoch 12. a 13. apríla sa konal už 26. ročník obľúbeného športového podujatia Martinský Fonendoskop. Hokejbalový turnaj má na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine dlhú tradíciu a pre mnohých bývalých absolventov je výbornou príležitosťou, aby opäť zavítali do Martina, stretli sa v kolektíve svojich priateľov, zabavili sa a popri tom si aj zašportovali.