XXII. ročník Martinských imunologických dní

MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

V dňoch 17. až 19. apríla sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine konal XXII. ročník Martinských imunologických dní. Hlavnými témami odborného podujatia boli alergia a astma, autoimunitné choroby, imunodeficiencie či aktuálne problémy v imunológii. Priestor vo vlastnej sekcii v rámci prednášok dostali aj mladí imunológovia. Do podujatia sa zaregistrovalo 450 odborníkov a ďalších 500 sa pripojilo online formou.