Slávnostné promócie – 01.07.2022

Absolventi nelekárskych zdravotníckych študijných programov – Mgr. 

 

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 

Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin