Slávnostné promócie – 30.6.2022

Absolventi nelekárskych zdravotníckych študijných programov – Bc. 

 

 

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ

Autor foto: Uhrín Peter

 

Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin