Spomienka na NOVEMBER 1989

Pri príležitosti 17. novembra, kedy si na Slovensku pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, vzdávame úctu všetkým, ktorí sa nebáli postaviť totalitnému režimu. Nezabúdajme na obete a zničené ľudské životy, ktoré režim po sebe zanechal. 
 
Archívnymi snímkami si pripomíname účasť študentov a pedagógov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského na manifestáciách počas Novembra 1989, ktorý znamenal pád komunizmu v Československu a umožnil budovanie demokracie.