Týždeň vedy a techniky v Martinskom centre pre biomedicínu 2023

Dňa 15.11.2023 zorganizovalo Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky „Deň otvorených dverí“. Napriek upršanému počasiu sa tejto akcie zúčastnilo množstvo záujemcov.

Na úvod bola odprezentovaná séria krátkych prednášok týkajúcich sa výskumu jednotlivých laboratórií. Záujemcovia mohli vidieť jeden z najlepších mikroskopov v širokom okolí práve v Laboratóriu mikroskopických techník, ďalej do sveta buniek a bunkových kultúr mohli nahliadnuť v Laboratóriu prietokovej cytometrie, bunkovej fenotypizácie a tkanivového inžinierstva a Laboratóriu bunkových kultúr a regeneračnej medicíny.

Návštevníkov určite zaujal aj prístroj experimentálnej magnetickej rezonancie, kde mohli vidieť ukážku merania reálnej vzorky v Laboratóriu metabolomiky.

Laboratóriu  proteomiky a mitochondriopatií boli pripravené netradičné chemické pokusy a ďalej mohli návštevníci vidieť bohaté  prístrojové vybavenie laboratória.

Praktickú ukážku vyšetrení, napríklad meranie zloženia tela alebo srdcovo-cievnych signálov pripravili pracovníci Laboratória funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho, nervového a dýchacieho systému.