Veľtrh práce v zdravotníctve

Na Jesseniovej lekárskej fakulte sa uskutočnil Veľtrh práce v zdravotníctve pre študentov. Získali tak lepší prehľad o pracovnom trhu, postgraduálnom vzdelávaní i zaujímavých stážach.

Text, foto, video: Uhrín, Hrabovský