Veľtrh práce v zdravotníctve

Na Jesseniovej lekárskej fakulte sa uskutočnil Veľtrh práce v zdravotníctve pre študentov. Získali tak lepší prehľad o pracovnom trhu, postgraduálnom vzdelávaní i zaujímavých stážach.

Text, foto, video: Uhrín, Hrabovský
Zdieľať:

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko Fotograf JLF UK-Martin