TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2023 a výstava obrazov profesorky Buchancovej

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc 2023 oddelenie AKAS usporiadalo výstavu zbierky obrazov profesorky Buchancovej, ktorá je inštalovaná na prízemí akademickej knižnice JLF UK v priestoroch študovne. Výstava potrvá do piatku 10.03.2023. Všetci ste srdečne vítaní.