4th Slovak SCOPH Weekend

Počas posledného februárového víkendu sa v priestoroch Vysokoškolského internátu i Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočnila „teambuildingová víkendovka“ s názvom 4th Slovak SCOPH Weekend, ktorú organizuje Stála komisia pre verejné zdravie (SCOPH) Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA).

V Martine sa stretlo 40 študentov zo slovenských lekárskych fakúlt, ktorí sa zaujímajú o osvetu širokej verejnosti v oblasti zdravia a prevencie chorôb. Počas víkendu pracovali na nových projektoch zameraných na vplyv klimatických zmien na ľudské zdravie, na destigmatizáciu a prevenciu duševných ochorení. Zúčastnili sa aj na workshopoch, ktoré si pre nich pripravili skúsení lekári na výučbových simulátoroch v Centre podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK.

Medici, ktorí sú členmi SCOPH-u sa vo svojom voľnom čase venujú rôznym osvetovým aktivitám. Patria k nim napríklad prednášky na základných a stredných školách, návštevy škôlok za účelom zbavenia detí strachu z bieleho plášťa, edukácia širokej verejnosti v nákupných centrách a na hromadných akciách, online webináre či kampane na sociálnych sieťach ako sú Facebook a Instagram.

Patria k nim aj návštevy detí v nemocniciach či detských domovoch a seniorov v domovoch dôchodcov, ktorým spríjemňujú dlhé chvíle rozhovormi a rôznymi aktivitami.   

zdroj JLF UK